STATEMENT ON UKRAINIAN AUTOCEPHALY ~ ЗАЯВА ПРО УКРАЇНСЬКУ АВТОКЕФАЛІЮ

Approximately thirty priests and laypeople gathered at Kyiv’s Open Orthodox University of Saint Sophia-Wisdom last week to discuss the future of the Ukrainian Orthodox Church. They produced this declaration of their hope for reconciliation and cooperation among all Ukrainian Orthodox jurisdictions. 
Onufriy,Filaret

Metropolitan Onufriy (L), primate of the Ukrainian Orthodox Church-Moscow Patriarchate, and Patriarch Filaret (R), primate of the Ukrainian Orthodox Church-Kyiv Patriarchate. July 28, 2016. (AP Photo/Sergei Chuzavkov)

~

Statement of the Initiative Group of the Open Orthodox Network
Kyiv, August 23, 2018

Gathered together by the initiative of the Open Orthodox University of Saint Sophia-Wisdom, we, the clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church, began a dialogue on the future of the Orthodox Church of Ukraine and its place in society.

The majority of us are determined and consistent supporters of the autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine. We are open to dialogue and call upon Orthodox Ukrainians who belong or will belong to different Orthodox jurisdictions, to refrain from the language of hostility and violence to anyone in solving any issues, including matters of administration and property.

We propose peaceful coexistence, cooperation, and concelebration instead of war between jurisdictions.

We welcome the desire of the Patriarch of Constantinople and the Ecumenical Orthodoxy to help Orthodox Ukrainians heal church divisions. However, we must not be passive observers, but active participants in the processes of reconciliation in the Ukrainian Orthodox Church.

The granting of a Tomos of Autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine—this is just the beginning of the process of uniting Orthodox Ukrainians and the building of the Ukrainian Church on the basis of biblical wisdom, evangelical openness, and Orthodox conciliarity.

The future of the Orthodox Church of Ukraine depends on us, Orthodox clergy and faithful.

In order to remove the imperial, totalitarian, and Soviet layers from our church and public life, we need not only a Tomos, but also an overarching conciliar process involving the best Orthodox theologians, who would return us to the true traditions of the Church of Kyiv and establish her future path.

We need not only the unity of Ukrainian Orthodoxy, but also the unity of the people of Ukraine. Therefore, we see our Orthodoxy as open to dialogue with society and the media, with science and education, with other religions and denominations, with faithful and the unchurched.

We support the efforts of the President of Ukraine and other Orthodox faithful who are elected by the people of Ukraine to higher government positions or are active members of civil society, to contribute to the process of obtaining a Tomos of Autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine. At the same time, we urge the state authorities to ensure the strict observance of Ukrainian legislation and to protect the constitutional right to freedom of thought and religion, thus preventing violence and ensuring a peaceful and legal solution to all contentious issues. We call upon politicians, experts, and journalists to refrain from aggressive rhetoric, and to avoid inciting violence and threats, regardless of their personal opinions on the processes taking place in the Ukrainian Orthodox Church.

As faithful citizens of Ukraine, we are united in the pursuit of peace for our country and the restoration of its territorial integrity. We pray for the repose of those who have died in defense of our independence, and for all the victims of the war. We pray for the healing of the wounded, for the well-being of forced migrants and displaced persons, and for the release of the prisoners.

We believe in the possibility of unity in diversity, for we are united by the love of our Heavenly God and Father, our earthly mother Ukraine, and sacrificial service to our neighbor.

Our One and Almighty God, protect our Ukraine!

~

Заява ініціативної групи мережі Відкритого Православ’я
Київ, 23 серпня 2018 року

Зібрані разом за ініціативи Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, ми, духовенство і вірні Української Православної Церкви, розпочали діалог про те, якою бути Православній Церкві України та про її місце в суспільстві.

Більшість з нас є переконаними і послідовними прихильниками автокефалії Православної Церкви України. Ми відкриті до діалогу і закликаємо православних українців, які належать чи будуть належати до різних православних юрисдикцій, відмовитися від мови ворожнечі і насильства до будь-кого у вирішенні будь-яких питань, в т.ч. адміністративних та майнових.

Ми пропонуємо замість війни юрисдикцій — мирне співіснування, співпрацю і співслужіння.

Ми вітаємо бажання Константинопольського Патріарха та Вселенського Православ’я допомогти православним українцям вилікувати церковні розділення. Але й ми маємо бути не пасивними спостерігачами, а активними учасниками процесів примирення в Українському Православ’ї.

Надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України — це лише початок процесу єднання православних українців і розбудови Української Церкви на засадах біблійної мудрості, євангельської відкритості та православної соборності.

Саме від нас, православного духовенства і віруючих, залежить, яким буде майбутнє Православної Церкви України.

Для того, щоб позбутися імперських, тоталітарних та радянських нашарувань в нашому церковному і суспільному житті, нам потрібен не тільки Томос, але й великий соборний процес із залученням найкращих православних богословів, який повернув би нас до справжніх традицій Київської Церкви і став би дороговказом.

Нам потрібна не тільки єдність Українського Православ’я, але й єдність народу України. Тому ми бачимо наше Православ’я відкритим до діалогу з суспільством і медіа, з наукою і освітою, з іншими релігіями і конфесіями, з віруючими та невіруючими.

Ми підтримуємо намагання Президента України та інших православних вірян, які обрані народом України на високі державні посади або є активними членами громадянського суспільства, сприяти процесові отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Одночасно ми закликаємо державну владу забезпечити неухильне дотримання українського законодавства та захищати конституційне право на свободу світогляду і віросповідання, унеможлививши насильство та забезпечивши мирне і правове вирішення усіх спірних питань. Політиків, експертів та журналістів, незалежно від їх ставлення до процесів, що відбуваються в українському Православ’ї, ми просимо утримуватися від агресивної риторики, не закликати до насильства і не погрожувати ним.

Як віруючі громадяни України, ми єдині у прагненні миру для нашої країни та відновлення її територіальної цілісності. Ми молимося за упокій тих, хто загинув, захищаючи нашу незалежність, та всіх жертв війни. Ми молимося за зцілення поранених, за добробут вимушених переселенців, за визволення полонених.

Ми віримо в те, що можлива єдність у різноманітності, бо нас об’єднує любов до Небесного Бога-Отця і земної матері-України та жертовне служіння ближньому.

Боже Великий Єдиний, нам Україну храни!

Published in collaboration with Archpriest Andriy Dudchenko.

Father Andriy Dudchenko is a lecturer at the Open Orthodox University of Saint Sophia and a PhD student at the National Pedagogical Dragomanov University in Kyiv. His doctoral research focuses on the theology of Father Alexander Schmemann. He holds an MA in Theology from the Kyiv Theological Academy and an MA in Religious Studies from the National Pedagogical Dragomanov University. He serves at Kyiv’s Holy Transfiguration Cathedral.

A blessed Feast of the Dormition to our brothers and sisters around the world who celebrate today.
Зі Святом Успіння Пресвятої Богородиці!
Orthodoxy in Dialogue seeks to promote the free exchange of ideas by offering a wide range of perspectives on an unlimited variety of topics. Our decision to publish implies neither our agreement nor disagreement with an author, in whole or in part.

One thought on “STATEMENT ON UKRAINIAN AUTOCEPHALY ~ ЗАЯВА ПРО УКРАЇНСЬКУ АВТОКЕФАЛІЮ

  1. Pingback: IN CASE YOU MISSED IT: AUGUST | ORTHODOXY IN DIALOGUE

Comments are closed.